Kmetija

Pri nas kmetujemo na ekološki način. To pomeni, da strmimo k naravni pridelavi in reji. Že od leta 2000 smo ekološka kmetija s certifikatom. Živali, ki jih redimo, so leto in zimo na prostem, v poletnem času so na paši, v zimskem pa jih dokrmljujemo z ekološko krmo, z naših travnikov. Vse to vpliva na boljše počutje in zdravje živali, kar se odraža v boljšem okusu in kvaliteti mesa.

Na naših pašnikih se pase govedo pasme nemški angus in konji slovenske hladnokrvne pasme. Prav tako redimo tudi nekaj prašičev krškopoljcev.

Poleg živinoreje, se ukvarjamo tudi s sadjarstvom in poljedelstvom. Na kmetiji imamo nekaj travniških sadovnjakov, v katerih pridelujemo jabolka starih sort, iz katerih naredimo tudi jabolčni sok in kis. Poleg tega vam postrežemo ob kosilu z našo domačo, ekološko zelenjavo, ter suhomesnatimi izdelki.